SKF tar lagerorder från Kina

Foto: SKF

SKF  kommer att leverera lager till China Railway Materials Commercial Corporation avsedda för personvagnar som används i hela Kina och går i hastigheter av 160 kilometer i timmen.

– Det är viktigt för våra järnvägskunder att personvagnarna fungerar effektivare, säkrare och produktivare och samtidigt till lägre kostnader, säger Rutger Barrdahl, chef för SKFs affärsenhet för järnvägar som ingår i SKFs industridivision i ett pressmeddelande.

China Railway Materials Commercial Corporation är ett statsägt företag som lyder under det kinesiska statsrådets Assets Supervision & Administration Commission. Företaget köper in och levererar dieselolja och stålskenor för järnvägar, material för tillverkning/renovering av lok och vagnar samt reservdelar för underhåll.