SJ:s säljkanaler ligger nere efter it-attack

Onsdagens it-attack mot SJ:s biljettbokningssystem fortsätter att försvåra bokning av SJ-biljetter. Just nu går det inte att köpa resa i någon av SJ:s säljkanaler och sj.se ligger nere. Det går inte heller att nå SJ på telefon.

Resenärer som redan köpt biljett men inte kunnat hämta ut den är välkomna att kliva ombord på tågen. De som ska resa med SJ:s tåg hänvisas till biljettförsäljning ombord, utan extra avgift, på respektive tåg till dess it-problemen är lösta.

SJ meddelar att man arbetar intensivt med att lösa it-problemen.