Tata Steel vinner Nordirland-kontrakt

Foto: Translink

Räls från Tata Steel har hjälpt till att få järnvägslinjen mellan Nordirlands två största städer på rätt spår igen, vilket nu har resulterat i en ytterligare order från det Belfast-baserade kollektivtrafikföretaget Translink.

  Ordern, på en miljon pund, handlar bland annat om att om att lägga om olika banavsnitt i centrala Belfast. 

 Om Tata Steel i Europa: Den europeiska delen av Tata Steel utgör Europas näst största stålproducent. Med huvudsaklig stålframställning i Storbritannien och Nederländerna levererar företaget stål och relaterade tjänster till bygg-, fordons-, förpacknings-, lyft- & schaktning-, energi-, och flygindustrin samt andra krävande branscher världen över. Tata Steel är en av världens tio ledande ståltillverkare. Hela koncernen har en sammanlagd kapacitet råstål på mer än 28 miljoner ton och cirka 80.000 anställda över fyra kontinenter.

 

 

Tata Steel vinner Nordirland-kontrakt Order från Translink  Räls från Tata Steel har hjälpt till att få järnvägslinjen mellan Nordirlands två största städer på rätt spår igen, vilket nu har resulterat i en ytterligare order från det Belfast-baserade kollektivtrafikföretaget Translink. Ordern, på en miljon pund, handlar bland annat om att om att lägga om olika banavsnitt i centrala Belfast. Om Tata Steel i Europa: 

Den europeiska delen av Tata Steel utgör Europas näst största stålproducent. Med huvudsaklig stålframställning i Storbritannien och Nederländerna levererar företaget stål och relaterade tjänster till bygg-, fordons-, förpacknings-, lyft- & schaktning-, energi-, och flygindustrin samt andra krävande branscher världen över. Tata Steel är en av världens tio ledande ståltillverkare. Hela koncernen har en sammanlagd kapacitet råstål på mer än 28 miljoner ton och cirka 80.000 anställda över fyra kontinenter.

Räls från Tata Steel har hjälpt till att få järnvägslinjen mellan Nordirlands två största städer på rätt spår igen, vilket nu har resulterat i en ytterligare order från det Belfast-baserade kollektivtrafikföretaget Translink.Ordern, på en miljon pund, handlar bland annat om att om att lägga om olika banavsnitt i centrala Belfast. Om Tata Steel i Europa: Den europeiska delen av Tata Steel utgör Europas näst största stålproducent. Med huvudsaklig stålframställning i Storbritannien och Nederländerna levererar företaget stål och relaterade tjänster till bygg-, fordons-, förpacknings-, lyft- & schaktning-, energi-, och flygindustrin samt andra krävande branscher världen över. Tata Steel är en av världens tio ledande ståltillverkare. Hela koncernen har en sammanlagd kapacitet råstål på mer än 28 miljoner ton och cirka 80.000 anställda över fyra kontinenter.