Balfour Beatty Rail rustar upp Sävenäs rangerbangård

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail har fått en beställning av byggkoncernen NCC Construction avseende upprustning av kontaktledningsanläggningen på Sävenäs rangerbangård.

Balfour Beatty Rails uppdrag omfattar en upprustning av den befintliga kontaktledningsanläggningen på Sävenäs rangerbangård. I övrigt ingår även installation av lokvärme, installation av ett nytt kraftförsörjningsystem men också ny belysning och fjärrstyrning samt säkerhetstjänster under entreprenadtiden. NCC Construction har kontrakterat Balfour Beatty Rail avseende den järnvägsspecifika delen av ett större uppdrag omfattande mark- och kanalisationsarbeten samt brandvatten och ny dräneringsbarriär på rangerbangården som NCC Construction nyligen erhöll av Trafikverket.

Ordervärdet uppgår till cirka 34 miljoner kronor.

De järnvägsspecifika arbetena startar i september 2013 och arbetet i sin helhet kommer att färdigställas i slutet av mars 2014.

Rangerbangården i Sävenäs hanterar varje år ett stort antal transporter som går till Hisingen och Göteborgs hamn. Rangerbangården sköts av Green Cargo och ingår i Trafikverkets järnvägsanläggning i Västra Götaland.

Balfour Beatty Rails Försäljnings- & Projektdirektör, Mikael Thorslund kommenterar: ”

– Vi ska tillsammans med NCC rusta upp rangerbangården i Sävenäs, det är en viktig insats för att uppnå en robusthet som krävs för driftsäkra transporter. Rangerbangården i Sävenäs ligger i en viktig transportregion som förser Sverige men också Europa med hållbara transporter och vi är glada att NCC Construction valt oss som entreprenörer att utföra arbetet, säger Mikael Thorslund, Försäljnings- & Projektdirektör på Balfour Beatty Rail, i en kommentar.