NIB finansierar nya vagnar för Finlands järnvägar

Foto: Leif Rosnell/VR

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och SEB Leasing Oy har tecknat ett låneavtal på 70 miljoner euro för att finansiera anskaffning av nya tågvagnar. Vagnarna ska uthyras till den finska statsägda järnvägsoperatören VR Group Ab (VR).

Det nya låneavtalet ska finansiera anskaffningen av 51 styr- och restaurangvagnar i två våningar. Vagnarna är utvecklade och tillverkade av Transtech Oy i Finland. Investeringsprogrammet planeras pågå under åren 2013-2015.

De nya styrvagnarna kombinerar egenskaperna hos lok och passagerarvagn, så att tåget kan köras i båda ändarna utan att byta lok. Detta hjälper VR att göra pendeltrafiken snabbare och minska rusningen vid stationerna i Helsingfors och Tammerfors. Restiden mellan finländska städer beräknas minska eftersom de nya vagnarna klarar av högre hastigheter. De moderna restaurangvagnarna ska användas i fjärrtrafiken, och erbjuder förbättrad servicekvalitet och komfort för resenärerna.

VR Group ägs till fullo av staten, och är den enda kommersiella aktören på det 5 919 kilometer långa finska järnvägsnätet. En fjärdedel av Finlands godstrafik transporteras via järnvägen.