EIB ska finansiera Helsingfors Metro

Den nya sträckningen av Metron från Esbo till centrala Helsinfors. Karta: Länsimetro

Europeiska investeringsbanken (EIB) har anslagit 250 miljoner euro i bidrag till Helsingfors metro (HST) för att höja kapaciteten, modernisera utrustningen samt förbättra passagerarnas komfort och leva upp till de miljökrav som Helsingfors stad ställer på kollektivtrafiksystemet.

Nya tunnelbanetåg ska införskaffas, Metrons signalsystem automatiseras och vagnsdepån moderniseras. Ovanpå det kommer Metrons stationer och spår rustas upp. Till projektet hör också en del byggnadsarbeten och utrustningar längs en 25 km lång busslinje. Arbetet kommer att genomföras från 2011 till 2016.

Tidigare i år hade EIB beviljat 450 miljoner euro i extra anslag till projektföretaget Länsimetro, som ägs gemensamt av Esbo stad och Helsingfors stad, för utbyggnaden av en 14 kilometer lång tunnelbanelinje från centrala Helsingfors till Esbo.