Nu väntar BEST-arbeten i Hallandsås

Folksamling vid genomslaget. Foto: Christer Wiik
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd och Trafikverkets projektchef Per Rydberg gläds framför TBM:en Åsas genomslag. Foto: Christer Wiik

Nu när huvudtunnlarna är färdigdrivna i projekt Hallandsås, påbörjas järnvägsdelen i projektet.

Ännu kvarstår arbeten för att färdigställa projektets tvärtunnlar och även den stora tunnelborrmaskinen (TBM) ska monteras ned.  Men snart kan de stora BEST-arbetena påbörjas i större skala, det vill säga Bana, EL, Signal, Tele.

I taket kommer kontaktledningar, normalbelysning och antennkablar att installeras. Längs med tunnelväggarna monteras räcken, nödljus, skyltar och signaler. Därtill kommer arbetet med att installera järnvägsteknik i de färdiga tvärtunnlarna. Själva banläggningen kommer att genomföras sent i projektet. Hela projekt Hallandsås väntas bli klart december 2015.