Första lägesrapporten för Öresundsmetron

Öresundsbron har sedan den öppnade skapat helt nya affärs- och kommunikationsmöjligheter mellan Skåne och Köpenhamn och gjort regionen till en skandinavisk knutpunkt. Men brons kapacitetstak är snart nått och nu krävs förbättrade trafikförbindelser.

I januari 2012 påbörjades en förstudie om att bygga en metro mellan Malmö och Köpenhamn, en studie som ska vara klar i december i år. På onsdagen presenterades en lägesrapport för kommunstyrelsen. 

Förstudien har hanterat frågor om aktuella byggsätt och kommit fram till att både borrade tunnlar och sänktunnlar är möjliga. Man har också studerat metrons påverkan på kultur och turism, näringsliv och arbetsmarknad samt forskning och utveckling i regionen. Frågan man har att hantera nu är den om resurser för fortsatt utredningsarbete, bland annat möjligheterna till EU-finansiering. En slutkonferens om projektet ska äga rum i december.

– Malmö och Köpenhamn är motorerna i Öresundsregionen och förbindelserna städerna emellan är viktiga för tillväxten, näringslivet och integrationen. En metro under sundet är inte bara ett spännande infrastrukturprojekt utan framför allt en viktig del av regionens utveckling. När godstrafiken ökar, inte minst när Fehmarn bält-förbindelsen står klar, måste vi säkerställa att persontrafiken flyter på utan störningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Rapporten visar att det på sikt finns behov av fler förbindelser över Öresund. Jag tror att Malmö och Köpenhamn har allt att vinna på att planera trafiken tillsammans framöver. Det gäller alla trafikslag, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.