Reformerna lyfte VR-koncernens rörelseresultat

Ett tåg anländer till stationen i Jyväskylä. Foto: Markku Björkman

Enligt den finländska järnvägskoncernen VR:s ledning bidrog ett pågående storskaligt reformprojekt till koncernens positiva rörelseresultat för andra kvartalet 2013.  Jämfört med samma period år 2012 ökade koncernens nettoomsättning med 356,6 miljoner euro (361,7 år 2012) med 9,1 procent.

Den operativa vinsten från försäljning av tillgångar, förbättrade rörelseresultatet, jämfört med samma period under förra året. Antalet tågpassagerare ökade  med 7,1 procent jämfört med året innan. Resultatet påverkades positivt bland annat av den pågående av koncernsaneringen.

- Effektiviseringsfrämjande åtgärder har redan fört oss närmare vårt mål. Det går i rätt riktning, men det återstår mycket arbete att göra, sade VD:n och koncernchefen Mikael Aro i pressmeddelande.

Under hösten kommer Aro att analysera läget inom koncernen i samråd med anställda. Det ska ske i form av omfattande diskussionsrundor i syfte att finna en mängd olika sätt att förbättra arbetsmiljön och för att kunna förnya koncernens verksamhet. Under våren kommer en besparingsplan att offentliggöras.  VR-koncernen strävar efter en sänkning av personalkostnader på cirka 40 miljoner euro