Eatons ställverk installeras i Citybanan

Foto: Mikael Ullén

Goodtech Projects & Services har valt Eatons modulära mellanspänningsställverk för Citybanan i Stockholm. Företaget levererar bland annat nätstationer till projektet på uppdrag av Trafikverket.

Projektet omfattar byggandet av två tunnlar – en transporttunnel för tåg och en servicetunnel som kan fungera både som en utrymningsväg i nödsituationer och för förvaring av utrustning. I servicetunneln, kommer elva nätstationer som arbetar med 22 kV att användas. Goodtech Projects & Services har kontrakterat Holtab AB, för att bygga dem. Alla nätstationer kommer att utrustas med Eatons ställverk.

Den första nätstationen har nyligen slutförts och har utsatts för omfattande fabriksacceptanstester där den uppfyllde sina konstruktionsmål. Goodtech Projects & Services är nöjd med utförandet av nätstationen och har givit grönt ljus för att utrustningen installeras och tas i drift i Citybanans elva nätstationer.