Fler tågförseningar trots ökade investeringar

Foto: Kasper Dudzik

Svensk järnväg har fått kraftigt ökade resurser. Trots det ökar problemen med förseningar och inställda tåg och värst är situationen i norra Sverige. Bäst punktlighet finns i Stockholm. Detta framgår av WSP:s rapport ”Är järnvägen på rätt spår?” som nu publiceras.

Sett i ett längre historiskt perspektiv finns det ett ganska tydligt samband mellan de resurser som tillförs järnvägen och punktligheten i trafiken, visar rapporten. Men under de senaste tio åren tycks investeringarna inte längre ge samma genomslag på andelen försenade tåg.

– En möjlig förklaring till denna järnvägsparadox är att investeringarna inte gjorts där de gör störst nytta. En annan orsak skulle kunna vara effektivitetsproblem både i planering och byggande, som gör att vi successivt fått allt mindre järnväg för de pengar som satsas, säger Tore Englén, analytiker på WSP och författare till den nya rapporten.

Nyhetsflödet i dag kan ge intrycket av att stockholmarna är särskilt hårt drabbade av problemen i tågtrafiken. Men i rapporten framgår tvärtom att Stockholms län sammantaget tycks ha den bäst fungerande tågtrafiken i landet, medan norra Sverige har störst andel inställda och försenade tåg. Men rapportförfattarna menar att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av detta, till exempel när det gäller hur nya investeringar ska fördelas mellan olika regioner. 

– Tågresandet i Stockholmsregionen är mycket omfattande och genomsnitt tillbringar en huvudstadsbo betydligt längre tid på att ta sig till och från arbetet än i andra delar av landet. Det innebär att en trafikstörning i Stockholm får mycket större samhällsekonomiska konsekvenser än om motsvarande problem uppstår i andra delar av landet, säger Tore Englén.