Borlänge godsbangård höjer säkerheten

Borlänge bangård. (arkivbild)

Från slutet av augusti till och med slutet av juli nästa år, med bygguppehåll mellan november och mars, utför Trafikverket arbeten runt godsbangården i Borlänge. Syftet är att öka säkerheten och trygga arbetsmiljön.

 

– Säkerheten är a och o. Målet är en säker miljö för personalen som arbetar på godsbangården och minskad olycksrisk i och med att obehöriga inte ges möjlighet att vistas där. Det är för att uppnå detta som vi nu bygger stängsel, grindar och sätter upp övervakningskameror runt Borlänge godsbangård, säger Andreas Pollack, projektledare för Säkra bangårdar på Trafikverket.

Viktigast när det gäller att hålla obehöriga borta från en bangård är ordentliga stängsel och grindar samt bra säkerhetsrutiner. Bangårdar är ett livsfarligt område för obehöriga och Trafikverket vill på detta sätt minska risken för olyckor och förhindra skadegörelse, klotter och stölder.

Trafikverket arbetar målmedvetet för att öka säkerheten på godsbangården i Borlänge. I samverkan med alla aktörer på bangården arbetas det med ständiga förbättringar.  Arbetet ingår i Trafikverkets projekt Säkra bangårdar som omfattar sju godsbangårdar i landet. Efter säkerhetsgranskningar har man kommit fram till att följande ska göras: Förbättra områdesskyddet. Förstärka säkerhetsorganisationen. Införa nödlägesplan och lokala ordnings- och skyddsregler.

Arbetena i Borlänge är planerade så att de förorsakar minsta möjliga påverkan på såväl gods- och persontågstrafiken som på omgivningen. Kostnaden beräknas bli tio miljoner kronor.

Inom ramen för Säkra bangårdar ska Trafikverket i oktober ha en nödlägesövning på Borlänge godsbangård.

Dessa godsbangårdar ska också få förbättrad säkerhet: Sävenäs, Gävle, Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Hallsberg.