Stopp i tågtrafiken på Ostkustbanan

Foto: Mats Schedin

Gårdagens skyfall medförde översvämning i Norralatunneln i Söderhamn.

På söndagen fastnade ett persontåg som var på väg från Stockholm till Sundsvall i den nästan 4 kilometer långa Norralatunneln i Söderhamn. En bit in i tunneln kom vatten, grus och diverse bråte forsande från en av de tre räddningsvägarna som finns i tunneln. Tåget blev stående i tunneln i cirka fem timmar.

Spåren i tunneln har inte tagit någon skada. Däremot pågår nu arbeten med att återställa den räddningsväg som blivit förstörd på grund av regnmassorna.

Trafikverket räknar preliminärt med att kunna öppna banan för trafik igen klockan 18 på måndagen.

Ersättningsbussar har satts in på sträckan Söderhamn – Hudiksvall och tåg som ska långt norrut omdirigeras via sträckan Gävle – Ånge.