Closer hjälper Europa skapa gröna korridorer

Foto: Göteborgs Hamn

EU, genom TEN-T, har beslutat att godkänna projektet Swiftly Green med Closer som koordinator. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för hållbara transporter och gröna logistiklösningar i de 10 särskilt utpekade transportkorridorer tvärs igenom Europa som ska utvecklas de kommande åren.

Closer och Lindholmen Science Park i spetsen för ett konsortium med 13 partners från sex länder har fått i uppdrag att driva detta prestigeprojekt.

– Vi kommer att dammsuga Europa på de bästa gröna logistik- och transportlösningarna, säger Jerker Sjögren, programansvarig för Closer. Vi ska genomföra ett stort antal workshops och seminarier och kommer att utgå ifrån det som redan gjorts och görs i ett stort antal projekt.

Resultatet ska bli en verktygslåda att sätta i händerna på de korridorchefer som senare ska utses för var och en av de 10 korridorerna. Verktygslådan kommer att innehålla riktlinjer och konkreta exempel på hur man engagerar olika aktörer och hur man implementerar de bästa lösningarna.

Swiftly Green kommer att bygga sitt arbete på korridoren mellan Helsingfors och Valletta som går under benämningen Scandinavian-Mediterranean Corridor.

Att TEN-T har godkänt Swiftly Green ska ses som ett erkännande av det arbete som lagts ner under en rad år genom Logistikforum, Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova när det gäller att förvalta och utveckla konceptet gröna korridorer.

Projektet startar den 1 oktober och kommer att pågå i 27 månader till utgången av 2015. Budgeten för projektet är 2,8 miljoner euro, det vill säga cirka 25 miljoner kronor, varav 50 procent kommer från EU.

Svenska partners är, förutom Lindholmen Science Park AB där Closer ingår, Trafikverket, Trelleborgs Hamn och NTM.

Övriga europeiska partners är Trafikstyrelsen Danmark, Hamburg Port Marketing, Freie Hansestadt Bremen, Technische Universität Berlin, Tiroler Landesregierung, Brenner Basistunnel BBT SE, Interporto Bologna, Terminali Italia och Procter & Gamble.