Sweco fullföljer samgåendet med Vectura

Samtliga villkor har uppfyllts och Sweco har nu fullföljt det tidigare offentliggjorda samgåendet med Vectura.

Sweco har förvärvat samtliga aktier i Vectura från svenska staten mot ett vederlag bestående av en kontant köpeskilling om 927 miljoner kronor. Det slutliga värdet på förvärvet uppgår till cirka 900 miljoner kronor. Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden.

Efter samgåendet får Sweco en omsättning på cirka 8 800 miljoner kronor och totalt cirka 9 000 anställda.