Med automatiserad hastighetskontroll hade tågolycka undvikits

Foto: Youtube

Den lokförare som körde det spanska olyckståget förra veckan kan räkna med rättsliga efterräkningar för att inte ha dragit ned hastigheten i en tvär kurva. Men i andra höghastighetståg, även av den spanska AVE-typen, används automatiska hastighetskontroller som gör att en sådan här tågolycka aldrig hade kunnat inträffa. Den mänskliga faktorn kan man i sådana fall helt bortse från. Om lokföraren glömmer att dra ned hastigheten eller med vilje inte gör det, tar den automatiska hastighetskontrollen över gaspedalen.

Med i den spanska provinsen Galicien, som nyligen fått sitt första höghastighetståg, har sträckningen inte kunnat dras så rak som det rekommenderas för höghastighetståg utan har fått anpassa sig efter terrängen. Därför måste hastighetskontrollen på delar av sträckan skötas manuellt.

Tågolyckan kan nu äventyra Spanien export av höghastighetståg till länder runtom i världen, då en del av marknadsföringen gjort en stor poäng av den höga säkerheten.