Förbättrat resultat för SJ

Foto: SJ

Statliga SJ visar ett resultat före skatt på 101 miljoner kronor under det andra kvartalet i år. Det är en förbättring jämfört med motsvarande period i fjol då resultatet före skatt var 60 miljoner kronor.

Även omsättningen ökade under årets andra kvartal till 2 335 miljoner kronor jämfört med 2 130 miljoner för ett år sedan.

-SJ:s investering i nya tåg och därmed fler sittplatser ger nu avkastning. En utökad tågtrafik i koncernen, ökad avkastning på snabbtågssträckan Köpenhamn/Malmö-Stockholm i kombination med kostnadsbesparingar har påverkat resultatutvecklingen i positiv riktning, säger SJ:s vd Crister Fritzson.

SJ:s punktlighet försämras med 1 procentenhet både för fjärr- och regionaltåg. För fjärrtågen ligger SJ nu på en 90-procentig punktlighet, 5 procentenheter under det långsiktiga målet. För regionaltåg är nivån på 89 procent, 6 procentenheter under målet.

En annan negativ utveckling för tågoperatören är att sjukfrånvaron bland de anställda ökar.

SJ hänvisar i rapporten till ett nytt sätt att mäta och att spridningen av influensa bland personalen var stor under första kvartalet.

Crister Fritzson är nöjd med SJ:s vinstlyft under årets andra kvartal.

-Vi är på rätt väg. Vi har dels investerat i nya tåg, vilket gör att vår produktion har ökat. Men vi har också ökat avkastningen på sträckan Köpenhamn-Malmö-Stockholm, plus att vi också har haft en väldigt hård kostnadskontroll under första halvåret, som har gjort att vi har fått en bra resultatutveckling, säger han.

De allvarliga tågolyckorna i Kanada, Frankrike och Spanien i juli föranleder inga åtgärder i det svenska tågsystemet, enligt Crister Fritzson.

-Vårt tågsystem är väldigt säkert. Vi har ett kontrollsystem som heter ATC, som tar ned hastigheten om det är något tåg som kör för fort, säger han.

-Att åka tåg är ett väldigt säkert sätt att transportera sig på, tillägger han.

TT: Förändrar olyckorna ert säkerhetsarbete?

-Vi jobbar kontinuerligt med det här. Vi jobbar för att få ett säkrare system hela tiden. Och vi tränar, övar och utbildar vår personal. Det är ett pågående arbete hela tiden. Men just de här olyckorna påverkar inte vårt arbetssätt eller våra rutiner.

(TT)