Euromaint får uppdrag av SJ

Foto: Jonas Bilberg

Euromaint och SJ har tecknat underhållsavtal avseende den aktuella flottan, det vill säga trafiken Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping. Uppdraget omfattar elva fordon; fyra stycken Reginatåg och sju stycken X12-tåg.

Uppdraget omfattar både förebyggande och avhjälpande lätt underhåll, inklusive materialförsörjning och löper från och med den 15 december i år. Underhållet kommer utföras vid Euromaints verkstad i Linköping, som kommer att ha öppet i stort sett dygnet runt.

- Vi är glada över att SJ visar oss förtroendet att låta oss underhålla den aktuella flottan. Vi har vid verkstaden i Linköping lång erfarenhet av aktuella fordon. Genom att planera och utföra underhållet på ett effektivt sätt är vår ambition att leverera hela, rena och säkra tåg i tid för att på det sättet bidra till en punktlig trafik, säger Marcus Bylund, verkstadschef Linköping, Euromaint Rail i ett pressmeddelande,