Slipersbyte på Gjøvikbanan

Slipersbyte vid Gjøvikbanan. Foto: Njål Svingheim

Norska Jernbaneverket är i färd med att byta sliprar på norra delen av Gjøvikbanan. Nästa år är alla gamla träslipers på banan ersatta av moderna betongsliprar.

Många av de gamla träsliprarna börjar bli dåliga och de har verkligen gjort sitt jobb efter 50 år på banan.

 -I år kommer vi att ersätta 9 000 sliprar på rutten Jaren -. Gjøvik, säger Bjørn Egil Slåttum, arbetsledare på Gjøvikbanen.

-Det här är ett viktigt arbete för att upprätthålla hög säkerhet och se till att vi inte behöver minska snabbtågskapaciteten, fortsätter Slåttum. Arbetet fortsätter nästa år och då beräknar man också att hela Gjøvikbanan  är upprustad.