Nu rustas Lidingöbanan upp

Lidingöbanan rustas upp. Foto: Christer Wiik

Den 21 juni 2013 påbörjas arbetet med att modernisera Lidingöbanan. Arbetet pågår till årsskiftet 2014/2015. Under tiden som banan är avstängd reser du i stället med buss.

 Lidingöbanan har varit igång i nästan 100 år. Nu är den i behov att bli upprustad, utbyggd och bättre anpassad till dagens krav på tillgänglighet och komfort. För att arbetet ska gå snabbt och effektivt, stängs hela Lidingöbanan av samtidigt.

Lidingöbanan kommer att få fler dubbelspårssträckor. Det gör det möjligt att köra tätare trafik och extra tåg i rusningstid, eftersom tågen inte behöver vänta in ett mötande tåg.

När trafiken kommer igång igen, kommer det att vara med nya, klimatsmarta, tysta och bekväma vagnar.Alla stationer och hållplatser blir tillgängligare för den som har en funktionsnedsättning. Vid AGA station byggs en helt ny spårvagnsdepå. Den kommer att rymma ca 30 vagnar när den är klar 2017.

Under tiden för avstängningen kommer två ersättningsbussar att gå, busslinje 21L och busslinje 21X. Dessutom kommer en skolbusslinje, 21S, att börja gå efter sommarlovet mellan Gåshaga och Hersby gymnasium. Under byggtiden förlängs ordinarie busslinje 201 från Kottla till Brevik så att det ska bli lättare att byta till och från busslinje 21X.