Miljarder till infrastruktur i EU

Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor skall därför komma genom effektivare godstransporter på järnväg. Foto: Pär-Johan Wedell, Green Cargo

EU-kommissionen presenterade i dag investeringar för 50 miljarder euro för att bygga ut och knyta ihop infrastruktur för transporter, energi och bredband i EU. Flera projekt gäller Sverige. På den karta som EU-kommissionen ritat över det stamnät man vill se utbyggt till 2030 finns den så kallade botniska korridoren med.

Även den nordiska triangeln som i stort sett går mellan Stockholm-Köpenhamn-Oslo-Stockholm finns med på kartan.

Paketet handlar om projekt under perioden 2014-2020.

Att ett land har fått med "sin" önskejärnväg eller väg på stomnätskartan betyder inte att EU står för hela finansieringen. Tvärtom är det medlemsstaten själv som måste stå för merparten.

I normalfallet ska EU-pengarna betala upp till 20 procent av finansieringskostnaden, men om projektet bedöms särskilt viktigt för att bygga bort en flaskhals kan EU:s inblandning öka till 30 procent. I vissa fall, om infrastrukturen bedöms ge extra stort europeiskt mervärde, kan EU-medel stå för upp till 40 procent av finansieringen.

Det är också upp till det enskilda landet att besluta exakt vilka projekt som ska sättas i gång utmed den prioriterade sträckningen, till exempel den Botniska korridoren.

Med EU-pengarna följer också specifika kvalitetskrav på exempelvis signalsystem och tågens längd och hastighet.

(TT)