Sommarsäsongen igång för Inlandsbanan

Inlandsbanan ställer in persontrafiken i sommar. Foto: Larsjuh

I början av veckan inleddes årets turistsäsong för den populära Inlandsbanan. Turistsäsongen pågår fram till den 25 augusti.

Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr – hela 130 mil järnväg och är som namnet också klart antyder - en förbindelselänk i Sveriges inland.

Förutom att vara ett uppskattat turiststråk under sommarhalvåret är Inlandsbanan även en godslänk. Här fraktas framför allt timmer och massaved, flis och torv, flera dagar i veckan. Godstågen går mellan orter i söder och norr och vidare från inlandet ut till kusten via tvärbanorna som ansluter till Inlandsbanan.