Jernhusen köper underhållsfastighet i Gävle

Foto: Jernhusen

Jernhusen köper en fastighet i Sörby Urfjäll av I Lokaler i Gävle AB. Den nya fastigheten i Sörby Urfjäll kompletterar Jernhusens befintliga fastighet i området då det nu är möjligt att utveckla effektiva verkstadslokaler också för långa persontågsfordon.

Med en depå för långa tåg nära Gävle slipper tågbolagen köra långa omvägar för att underhålla tågen.

Jernhusen kommer nu att utveckla depån i Näringen, som ligger i anslutning till godsbangården, till en depå med huvudinriktning godstrafik. Jernhusens depå i Sörby Urfjäll, som ligger i nära anslutning till persontrafikflödet, ska utvecklas till en depå med huvudinriktning persontåg. Detta för att få ett optimalt fordonsflöde i Gävle. Den nya fastigheten i Sörby Urfjäll skapar goda förutsättningar att etablera och utveckla effektiva verkstadslokaler för långa persontågsfordon.

– Jernhusen ser fram emot att utveckla depåerna i Gävle i nära samarbete med branschens aktörer. Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra hyresgäster kunna effektivisera anläggningarna för båda person- och godstrafik i Gävle, säger Walter Neureiter vid Jernhusen.