Fler prisalternativ på tågresan

Foto: VR

Det kommer fler alternativ till priser på tågbiljetternai Finland  från och med den 3 juni. De nya priserna och uppgifter om tågbiljetterna hittas då på VR:s webbplats www.vr.fi. I fortsättningen kommer tågturernas prissättning att allt mer grunda sig på efterfrågan och samtidigt ökar VR antalet resor till erbjudande- och kampanjpris under hela året.

– Vi ger våra kunder nya valmöjligheter när det gäller pris på tågresan, eftersom vi till exempel erbjuder förmånligare resor än förr på tågturer med mindre efterfrågan. Vi fortsätter även med, och till och med utökar den av kunderna uppskattade erbjudande- och kampanjprissättningen, konstaterar Lassi Rönkkönen, kommersiell direktör för passagerartrafikdivisionen.  Kunden kan i fortsättningen spara genom att vara flexibel när det gäller val av resetidpunkt, eftersom man får förmånligare resor på de minst bokade tågturerna än på de mest populära turerna. Pensionärer, studerande, juniorer samt värnpliktiga och civiltjänstgörare som reser på fritiden får också mer rabatt än nu på dessa turer. Rabatten kan vara som mest 55 procent istället för nuvarande 50 procent. På de mest bokade turerna är rabatten motsvarande cirka fem procentenheter mindre än nu.