Minimetro ny lösning för mobilitet

Senaste design för minimetrotåg. Passagerna kan uppleva verklig körglädje eftersom tågen ofta är helatomatiska med en öppen vy framåt. Foto: Markku Björkman

Företagen Leitner och POMA, som ställer ut på årets UITP, är specialister för urbana linbanor, med kundkrets som sträcker sig från Frankfurt via Perugia till Kairo och vidare till New York och Hong Kong.

Kabeldragna transportsystem för passagerare spelar en allt viktigare roll. Följande faktorer spelar en avgörande roll. 1) de är billiga att bygga, 2) Transportkapacitet håller sig på upp till 8000 passagerare per timme per riktning, 3) för rutter upp till 10 kilometer, 4.) Låga personalkostnader (helautomatiska system).