Alstom lanserade två tunnelbanelösningar

”Projektet Urbalis optimerar tågdriften genom att det kan förutse vilken hastighet som passar för varje situation under dagen, vilket kan minska energiförbrukningen med 30 procent. Vad gäller säkerhet så uppfyller det här systemet de högsta säkerhetsstandarder som myndigheterna rekommenderar”, sade Henri Poupart – Lafarge vid UITP. Foto: Markku Björkman
Urbalis Fluence är det första signalsystemet någonsin som är tågbaserat med kommunikation direkt från tåg till tåg som gör att tågintervallerna kan sänkas ner mot endast en minut. Foto: Markku Björkman/ Ritning: Alstom

Under utställningen UITP World Congress & Mobility and City Transport Exhibition i Geneve lanserade Alstom två nyheter: Signalsystemslösningen Urbalis Fluence och tunnelbanesystemet Axonis.

Urbalis Fluence är det första signalsystemet någonsin som är tågbaserat med kommunikation direkt från tåg till tåg som gör att tågintervallerna kan sänkas ner mot endast en minut, berättade Alstom Transports styrelseordförande. Henri Poupart – Lafarge vid en presskonferens.

Axonis är enligt Poupart – Lafarge ett öppet och integrerat tunnelbanesystem som kan transportera upp till 45 000 passagerare i timmen i vardera riktningen. Det kan byggas på snabbt och är designat som en högbana som samtidigt kan fungera i markplan och under jord.

Det nya signalsystemet från Alstom, har valts ut av den franska stadsregionen Lille Metropole och kommer att vara installerat på stadens Linje 1 under 2015.

Urbalis Fluence är det första tågbaserade CBTC-systemet. För första gången är de flesta dirigerings- och ställverksfunktioner inbyggda i tåget. Det är en mer optimerad konstruktion som kräver 20 procent mindre utrustning och tar bort behovet av den traditionella uppdelningen i skilda undersystem för automatisk tågstyrning respektive ställverk.

Signalsystemet använder dessutom den direkta mellantågskommunikationen på ett innovativt sätt. Tåget registrerar bara de spårdelar som behövs för att optimera trafikflödet och kommunicerar med andra tåg mycket snabbare, vilket minskar intervallerna från tre minuter till endast en minut.

– Urbalis optimerar tågdriften genom att det kan förutse vilken hastighet som passar för varje situation under dagen, vilket kan minska energiförbrukningen med 30 procent. Vad gäller säkerhet så uppfyller det här systemet de högsta säkerhetsstandarder som myndigheterna rekommenderar, sade Henri Poupart – Lafarge vid UITP.

Systemet kan enligt Alstom tillämpas på tunnelbana, högbana, spårvagn och pendeltåg och klarar både automatiskt och manuellt styrda tåg, liksom både gamla och nya linjer och kan implementeras på mindre än 24 timmar.

Enligt Henri Poupart – Lafarge handlar det om två system som hänger ihop med varandra.

Axonis är en högbana som kan transportera mellan 10 000 och 45 000 passagerare per timme och riktning. Banan går huvudsakligen på viadukt men kan även gå i markplan och under jord. Det är ett öppet system, så att städerna själva kan utöka sina vagnparker och bygga förlängningar.

Viadukten är designad i samarbete med ett dotterbolag till Bouygues (VSL) som använder förtillverkade lådbalkar i betong som är tekniskt enkla så att de kan tillverkas av en rad olika byggföretag runtom i världen. För att minska störningar från bygget så byggs viaduktens överdel av betongbalkar som gjuts på annan plats.

Banan trafikeras av tåg med två till fem vagnar som kan köra med en hastighet upp till 80 km/h och som klarar en lutning så hög som 6 procent.

Systemet blir tillgängligt på marknaden mot slutet av år 2013.