Rejlers anlitas i Helsingfors tunnelbana

Metro Helsingfors. Foto: Kallerna

Rejlers har tecknat ett avtal om att leverera projektledningstjänster till Helsingfors stads trafikverk. Uppdraget är totalt värt 213 000 euro och löper på ett år. Tunnelbanan i Helsingfors genomgår just nu en modernisering där man succesivt övergår till ett automatiserat styrsystem. När det är fullt genomfört kommer tågen att gå helt automatiskt utan förare. Målsättningen är att det ska leda till en ännu säkrare och mer punktlig trafik med kortare väntetid mellan tågen. Rejlers avtal omfattar projektledningstjänster i samband med att det nya automatiserade styrsystemet införs. Uppdraget börjar i maj 2013 och pågår ett år framöver.