Finska fjärrtåg blir helt rökfria

Pendolinotåg i Finland. Foto: Leif Rosnell/VR

Alla VR:s fjärrtåg blir rökfria från och med den 3 juni 2013. Genom att göra fjärrtågen rökfria vill man öka passagerarnas trivsel och tryggheten på tågen.

 Fjärrtågen kör mer än 300 turer per dygn. Omkring 70 procent av dessa är redan nu rökfria. Tidigare har rökförbudet rört Allegro-tågen, IC2-tågen, regionaltågen och närtågen. Det är vanligt att tågen är rökfria även i andra delar av Norden och Centraleuropa. Till exempel är det förbjudet att röka på alla tåg i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. – Kunder har hört av sig till VR angående tobaksrök och därför vill vi utvidga rökförbudet till att gälla all VR:s passagerartrafik. Att tågen är rökfria gynnar VR:s värden som ett ansvarsfullt bolag som vill öka kundernas trivsel och tryggheten på tågen, säger fjärrtrafikchef Ari Vanhanen.  I och med att tågen blir rökfria blir det möjligt att göra om de tidigare rökutrymmena till utrymmen för bagageförvaring och cykeltransport. De rökkupéer som finns i samband med restaurangvagnarna i Pendolinotågen görs om till restaurangutrymmen under nästa år.