Ny ordförande för Tågoperatörerna

Crister Fritzon, ny ordförande för Tågoperatörerna. Foto: Teracom

Crister Fritzson valdes enhälligt till ny ordförande av Tågoperatörernas stämma.

– Att öka punktligheten är hela tågbranschens viktigaste fråga för att återfå allmänhetens förtroende. På ett ofta överbelastat järnvägsnät är det enda sättet att branschen tillsammans arbetar för att öka smidigheten och förbättra punktligheten för resenärer och varuägare, säger Crister Fritzson.

Crister Fritzson blev ny vd för SJ i november. Han har stor erfarenhet från en annan bransch som gick från monopol till konkurrensutsättning.

– Inom Telekombranschen kunde ett företag som inte följde med i utvecklingen försvinna på ett halvår. Eftersom vi har ett gemensamt och begränsat järnvägsnät måste alla tågoperatörer samarbeta för att tågtrafiken ska fungera så bra som allmänhet och företag har rätt att förvänta sig, säger Crister Fritzson.

På stämman beslutades även att punktlighet och förseningar ska redovisas öppet per ban och tåg, inklusive inställda tåg, varje dygn. En viktig del i arbetet är att redovisa data på ett öppet sätt för resenärer och andra intressenter.

– Vi har fått en stark representation och ett stort engagemang både i den nya styrelsen och bland medlemsföretagen i Tågoperatörerna. Jag är övertygad om att det kommer att leda till en starkare, synligare och mer effektiv branschorganisation, säger Christel Wiman, vd för Tågoperatörerna.

Trafikverkets åtgärdsplanering utifrån Infrastrukturpropositionens ramar är viktig för järnvägens framtida kvalitet. Tågoperatörerna är eniga om att underhållet på spåren behöver förbättras och ser gärna att riksdagen och Trafikverket börjar planera för höghastighetståg så snart som möjligt.

–  Sverige behöver planera för framtidens järnväg redan nu. Infrastukturen är en avgörande fråga för branschen, säger Christel Wiman.