Spårväg Lund bjuder in till samråd

Bild: Metro Arkitekter

Mellan 13 maj och 30 juni pågår det formella samrådet om detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. I samband med det arrangerar kommunen fem tillfällen då allmänheten får möjlighet att träffa tjänstemän och politiker och fördjupa sig mer i spårvägssatsningen.

Aktivitetskalendern innehåller både möjlighet till spontana möten och tillfällen för temaseminarier för den som vill veta mer om miljö- och utformningsfrågor.

Projektet Spårväg Lund C-ESS arbetar på uppdrag från Lunds kommunstyrelse för att planera för spårväg på sträckan Lund C-ESS. Tekniska förvaltningen är utförarorganisationen medan Stadsbyggnadskontoret ansvarar för alla planärenden. Till stöd har vi samarbetsorganisationen Spårvagnar i Skåne och Skånetrafiken.