Eltel Networks tecknar avtal med Jernbaneverket

Erik Nilssen, Jernbaneverket Construction och Erling Haugnes, Eltel Norway. Foto: Eltel Networks

Eltel Networks AS har tecknat avtal med Norska Jernbaneverket gällande leverans av hög-, lågspännings-elsystem och telesystem. Dubbelspårsutbyggnaden är 17 kilometer lång och ligger cirka 60 kilometer norr om Oslo.

Avtalet är otroligt viktigt för Eltels Norgeverksamhet inom Väg och Järnväg. Avtalet uppskattas vara värt 150 miljoner norska kroner och sträcker sig över tre år.

Leveransen omfattar tre tunnlar på en sammanlagd längd om 4,8 kilometer, 14 tekniska hus med brandsläckningsutrustning, brandlarm, nödutgångar, ventilation, kablar, datagolv, 22kV installation, lågspänningsinstallation, ställverk, centraler, Styr och Regler system, tunnelventilation, belysning och nödbelysning, fibernät, radiomaster, läckande koaxialkabel och många andra kablar med mera.

– Vi är glada för att få arbeta med Eltel i projektet att bygga dubbelspår mellan Langset och Kleverud, säger Projektdirektör Erik Nilssen på Jernbaneverket Utbyggning.

­– Detta avtal är strategiskt viktigt för vår expansion inom väg och järnväg i Norge. Det möjliggör utbyte och användning av kompetens över landsgränserna, säger Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group.