Tågoperatörerna positiva till öppen marknad

Christel Wiman, vd på Tågoperatörerna.

En av de viktigaste EU-frågorna just nu är behandlingen av EU-kommissionens förslag angående i det s.k. fjärde järnvägspaketet. Förslagen syftar till att ta ytterligare steg mot en europeisk järnvägsmarknad med gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsföretagen.

Tågoperatörerna är positiva till en öppen marknad, både i Sverige och i Europa. Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller avreglering och marknadsöppning av järnvägssektorn. Avregleringen inleddes redan 1988 med separeringen av Banverket från Statens järnvägar och idag är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens.

Det finns flera länder av betydelse som inte önskar slå in på den väg som Sverige valt och som EU kommissionen föreslår, utan som ser alternativa lösningar till hur järnvägssektorn bör organiseras.

Med hänsyn till att det är val till Europaparlamentet 2014 och att en ny kommission tillträder 2015 är därför frågan hur snabbt fjärde järnvägspaketet kan komma att antas. Det pågår dessutom samtidigt en revidering av det första järnvägspaketet, vilket kan skapa osäkerhet inom sektorn om vad som gäller.

Kommissionens förslag omfattar tre ”huvudpelare”:

1. Tekniska delar och ERAs roll  (europeiska järnvägsbyrån)

Kommissionen vill bl.a. stärka ERA och göra organisationen till en ”one-stop shop” för fordonsgodkännanden.

2. Marknadsöppning av nationell persontrafik

Alla nationella persontrafikmarknader ska vara öppna för konkurrens på spåren i december 2019 och dessutom ställs krav på konkurrensupphandling av samhällsköpt trafik.

3. Organisation och styrning av infrastruktur och trafik

Kommissionen vill stärka infrastrukturhållarens roll och som huvudprincip se fullständig vertikal separation mellan infrastruktur och trafikering. Andra organisationsformer kan tillåtas men med betydande restriktioner.

Branschföreningen Tågoperatörerna är medlemsorganisationen i Sverige för tågoperatörer, inom såväl gods- som persontrafiken.