Finska VR inleder tågtester

Med hjälp av styrvagnen kan man styra tåget i båda ändarna utan att byta lok. Foto: Kirsi Tuura

I slutet av april inleds provkörningarna av VR:s nya styrvagnar i två våningar. Vagnarna kommer i egentlig tågtrafik och resebruk från och med nästa sommar. Syftet med att förnya materielen är att förbättra kundernas resebekvämlighet.

- Med den nya tågmaterielen kan vi betjäna våra kunder bättre än tidigare. Med hjälp av styrvagnarna kan vi också effektivisera trafiken på tätt trafikerade banavsnitt och förbättra tågtrafikens punktlighet, konstaterar Antti Tiitola, direktör för passagerartrafikdivisionen. VR beställde 12 styrvagnar och 15 restaurangvagnar i två våningar av Transtech Oy våren 2011. Värdet på beställningen är över 90 miljoner euro. Dessutom gick det en option på 13 styrvagnar och 11 restaurangvagnar i köpet, som VR nu har beslutat utnyttja. Värdet på tilläggsoptionerna är cirka 55 miljoner euro. De första restaurangvagnarna tas i trafik i början av 2014, och alla nya restaurang- och styrvagnar är i trafik senast hösten 2014. De restaurang- och styrvagnar som ingår i tilläggsoptionen uppskattas bli klara före hösten 2015.Cirka 80 procent av både styr- och restaurangvagnarna är inhemska. De vagnbeställningar som gjordes 2011 och de optionsbeställningar som nu gjorts har en sysselsättningseffekt på uppskattningsvis 1630 årsverken i Finland. Styrvagnen är i två våningar och en helt ny vagnstyp i Finland. Den kombinerar egenskaperna hos ett lok och en passagerarvagn: i ena ändan finns förarhytten och i passagerarutrymmet finns cirka 100 sittplatser. Utvändigt följer vagnen VR:s gröna look. Tillsammans med IC2-vagnarna i två våningar bildar styrvagnen ett tåg som erbjuder mångsidiga tjänster. Tåget har bl.a. två resklasser, Eco och Extra, MiniBistro-vagn, service för funktionshindrade och separata tjänster för familjer och passagerare som reser med sällskapsdjur. Utgående från kundresponsen har IC2-tågen med styrvagn förnyade arbetskupéer och separata allergihytter. Till servicen på IC2-tågen hör även transport och förvaring av resgods. I den nya styrvagnen utökas antalet cykelplatser med två, så att det i fortsättningen finns fem platser på IC2-tågen. Styrvagnen har även en ny typ av led-belysning samt ett luftkonditioneringssystem.Med hjälp av styrvagnen kan man styra tåget i båda ändarna utan att byta lok, vilket underlättar tågtrafiken särskilt under rusningen på bangårdarna i Helsingfors och Tammerfors. Genom att man börjar använda styrvagnar förbättras punktligheten i tågtrafiken överallt i Finland. I det första skedet kommer styrvagnarna att användas på befintliga IC2-tåg, som i huvudsak trafikerar från Helsingfors till Åbo, Tammerfors och Kouvola, samt till Björneborg, Jyväskylä, Seinäjoki och Vasa. I ett senare skede är det möjligt att utvidga ruttnätverket för tågen med styrvagnar och samtidigt förkorta restiderna på vissa rutter, såsom Helsingfors-Kuopio.

Under de provkörningar som inleds i april kommer styrvagnen att gå på olika banavsnitt. Under provkörningen testar man bl.a. vagnens köregenskaper, säkerhet och resebekvämlighet. Styrvagnar har använts i den centraleuropeiska tågtrafiken i tiotals år. I Finland har anskaffningen av den nya typen av vagnar även varit en produktutvecklingsprocess, som involverat både kunder och VR:s personal. VR har krävt att vagntillverkaren har erfarenhet av och bevis på tillverkning av tågmateriel som användas i finländska förhållanden.