Veidekke tar hem kontrakt i Oslotunnelen

Oslotunnelen. Foto: Gerd Magerhans

Veidekke har tagit ett nytt kontrakt med Norska Jernbaneverket, ett kontrakt som har samband med branden i Oslotunnelen. Kontraktet för att bygga ett nytt system för brandventilation och är värt 140 miljoner norska kronor. På kort tid Veidekkes banavdelning tagit uppdrag för nästan en kvarts miljard norska kronor.

Detta är den andra stora kontrakt på kort tid som Jernbaneverket tecknat med Veidekke för arbeten i Oslotunnelen. Strax före jul de undertecknades ett avtal på 96 miljoner euro för att bygga av en ny brandvattenledning i hela Oslotunnelen. Dessutom har Veidekke nyligen fått ett mindre uppdrag om ett förarbete som kommer att påbörjas under dessa dagar Høvik station.

– Det är särskilt glädjande att Veidekke har lyckats att lyckas i konkurrensen om dessa kontrakt, när den traditionella underhålls och renoveringsmarknaden för järnvägsteknik kraftigt minskat anslagen för det innevarande året. Med dessa kontrakt har vi säkerställt kontinuerlig drift och en god grund för vår framtida utveckling inom järnvägsmarknaden, säger avdelningschefen Jarle Roe.

Uppdragen i Oslotunnelen innebär byggnation av cirka fyra kilometer ny 200 millimeters vattenledning i rostfritt stål med uttag på var 100:e meter, tre pumpstationer och installera 49 ventilatorer med 150 meters mellanrum, samt tillhörande hög- och lågspänningsinstallationer.