Balfour Beatty i avtal med Trafikverket

Beställningsvolymen motsvarar ca 50 autotransformatorer av typen 5 MVA per år, eller ca 300 st för hela perioden inklusive optionsåren. Avtalet möjliggör även för norska Jernbaneverket att göra avrop på autotransformatorer.

Balfour Beatty Rail lämnade det mest konkurrenskraftiga anbudet av totalt tre anbudsgivare.Det totala anbudsvärdet inklusive utvärderingskriterierna hamnade på ca SEK 460 Mkr.

Autotransformatorer används vid ny- och ombyggnation och ersätter sugtransformatorer. Fördelen med autotransformatorer är att man ökar utmatningen av spänning till det dubbla vilket ger en mer robust kraftmatning.

Detta är gynnsamt då trafiken ständigt ökar på järnvägen, dessutom minskas behovet för nya kostsamma omriktarstationer.

Balfour Beatty Rails Försäljnings & Projektdirektör, Mikael Thorslund kommenterar tilldelningen:

- Vi är mycket glada att vi fått förnyat förtroende när det gäller leverans av autotransformatorer till Trafikverket. Vårkraftförsörjningsenhet har återigen bevisat att man levererar pålitliga och kostnadseffektiva lösningar till järnvägen