Balfour Beatty Rail säljer skandinavisk verksamhet

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail ska sälja av sin skandinaviska järnvägsverksamhet. Då bolaget ska inrikta sig på verksamhet i framför allt Storbritannien, USA, Australien och Sydafrika så passar den skandinaviska verksamheten inte längre in i planerna. Detta framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Bolaget planerar även att avyttra sina järnvägsverksamheter i Spanien, Italien och Tyskland.

”Vi är en väl etablerad aktör med lång erfarenhet från järnvägssektorn som besitter unik kompetens och effektiva produktionsmetoder. Dessa omständigheter tillsammans med mycket goda utsikter till marknadstillväxt såväl i Sverige som i Danmark under en lång period framåt ger oss en mycket stark position för en framgångsrik avyttring som kommer att gynna såväl ägare som medarbetare. Jag har därför med tilförsikt accepterat uppdraget att aktivt medverka i arbetet med att föra verksamheten till en ny ägare.”, skriver Anders Gärdström, vd för Balfour Beatty Sverige, i en kommentar till bokslutskommunikén.