Eon levererar värme till tågdepå

Foto: Jernhusen

Jernhusens nya underhållsdepå i Boxholm kommer att värmas med fjärrvärme från Eons biobränsleeldade panna vid Rörviks Timbers gård. Med hjälp av förnybar energi kommer regionaltåg avisas och tvättas i den nya depån när den står klar hösten 2013.

Jernhusen, Boxholms kommun och Eon samarbetar för att skapa en anläggning med bästa möjliga energilösning. Detta innebär att depån får värmeleveranser från den biobränsleeldade pannan vid Rörviks Timbers sågverk. Det ska ge direkta miljövinster i förhållande till andra uppvärmningsformer, såsom sänkta koldioxidutsläpp.

– Hållbart byggande är viktigt för Jernhusen samt att vi använder miljövänlig el till våra fastigheter, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen. Tack vare vårt samarbete med kommunen och Eon kan vi nu uppfylla energikraven på ett mycket bra sätt.

I depån kommer tvätt- och avisning ske med hjälp av fjärrvärmen.

Eon och Jernhusen har tecknat ett 15-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser på 1,8 GWh per år. Underhållsdepån ska stå klar hösten 2013, men redan till våren räknar Eon med att koppla in kunden på fjärrvärmenätet. Fram till dess levereras byggvärme från en mobil panna.