Finland rustar upp signalsystem

Ylivieska är en viktig järnvägsknutpunkt vid Österbottniska stambanan i Finland. Foto: MiPe

Mipro har tilldelats ett kontrakt av den finska Trafikverket för att utforma, leverera och installera ett nytt signalsystem på järnvägssträckan Karleby - Ylivieska på den finländska västkusten. Projektet kommer att starta i år och pågå till 2017.

MIPRO s signalsystem stödjer det europeiska ERTMS (European Railway Traffic Management System) på ETCS-nivå ett och två, vilket underlättar ERTMS  den framtida integrationen av ERTMS på sträckan Karleby-Ylivieska.

Det totala värdet av Mipro s signalsystemprojekt överstiger 16 miljoner euro och kommer att levereras under tre separata faser: den första idrifttagningen sker i slutet av 2014 och fortsatta leveranser planeras till 2015-2016. Den slutliga driftsättningen av detta omfattande signalsystem projektet beräknas ske i mitten av 2017.