Marginell konkurrens i persontrafiken på järnväg

Låg konkurrens på järnvägen, men allt fler banor är ändå överbelastade. Foto: VTI

Privatiseringen av persontrafiken på järnväg har än så länge endast lett till låg ny konkurrens. Trots detta blir allt fler banor överbelastade.

Forskare på VTI har tittat på hur en marknadsöppning har påverkat konkurrensen och Konkurrensverket har fått in fyra anmälningar som rör marknadsöppningar medan Konsumentverket inte har fått in några sådana anmälningar alls. - I arbetet med denna rapport har vi inte kunnat finna några indikationer på att inträdande järnvägsföretag i tågplan 2013 har fått sämre tåglägen än etablerade järnvägsföretag. Vi kan inte heller redovisa några indikationer på att företag förfördelats på annat sätt, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI. Rapporten från CTS (Centre for Transport Studies) visar att fler banor är idag överbelastade. CTS pekar på att trycket på den svenska järnvägen ökar allt mer. Rapporten är en andra delrapport i projektet ”De nationella myndigheters agerande inför marknadsöppning inom kollektivtrafiken” som utförts på uppdrag av Trafikanalys.