Rhendalens nya supertunnel en länk till Alperna

Två premiärtåg kör ut ur den nya Katzenbergtunneln i samband med invigningen. Foto: Deutsche Bahn
Katzenbergtunneln återfinns vid den sydligaste delen av järnvägslinjen Karlsruhe- Basel, nära orten Bad Bellingen. Foto: Nord-NordWest

I december öppnades den 9,3 kilometer långa järnvägstunneln, Katzenbergtunneln, i sydvästra Tyskland. Tunneln blir en viktig förbindelselänk i Rhendalen och är det största enskilda byggprojektet längs den nya järnvägsförbindelsen mellan Karlsruhe och Basel.

Katzenbergstunneln, med två parallella tunnelrör, är den tredje längsta tyska järnvägstunneln och innebär ett stort framsteg i projektet med att uppgradera den tyska järnvägslinjen, Rheintalbahn, mellan Karlsruhe i södra Tyskland och Basel i norra Schweiz. Det nya avsnittet mellan dessa städer kommer delvis att ersätta det äldre, befintliga spåret.  Sträckan är främst avsedd för snabba ICE- tåg, men kommer också att trafikeras av gods- och långsammare fjärrtåg.

Lyft för regionen

- Byggandet av Katzenbergtunneln är en ytterligare viktig milstolpe i utvecklingen av bättre infrastruktur i Rhendalen. Tågen kan nu färdas med en hastighet på 250 km/h i stället för 70 kilometer per timme.  De kör nu mycket snabbare vilket är bra, men för de lokala invånarna blir det avsevärt tystare när godstågen i framtiden färdas genom tunneln istället för genom byarna. Tunneln, som därmed utgör ett stort bidrag till minskning av larm och buller, gynnar utan tvekan även människorna i regionen, förklarade Peter Ramsauer, Tysklands transportminister i samband med invigningsceremonin.

Öronmärkta EU-pengar

Sträckan Basel- Karlsruhe är en viktig nord-sydlig länk i Centraleuropa som kopplar ihop sydvästra Tyskland med de schweiziska alptunnlarna. Sträckan är också en del av det  transeuropeiska transportnätets (TEN-T) korridor: Lyon/Genua – Basel – Duisburg – Rotterdam/Antwerpen. EU har här öronmärkt 94,5 miljoner euro för det fleråriga TEN-T programmet 2007–2013, som Katzenbergtunneln är en del av. Stödet utgick till byggandet och upprustningen av hela sträckan Basel – Karlsruhe. Projektet har även medfinansierats av den tyska regeringen.

TBM-driven

De två tunnelrören i Katzenbergtunneln borrades med en TBM - borrmaskin. Det var en medelstor tunnelborrmaskin med ett borrhuvud, som bestod av en stor roterande skiva och ett antal skärblad och monterade skrapor gjorde det avgörande arbetet. Inuti i borrhuvudet fanns en utgrävningskammare, som kan tätas så att den är helt vattentät. Det krossade materialet forslades vidare med en så kallad archimedisk skruv, som spred ut materialet på ett transportband som förflyttade jordsegmentet och stenarna till små arbetsfordon, som sedan kördes ut ur tunneln. Därefter transporterades jord- och stensegmentet bort med lastfordon.

Tunnlarna täcktes invändigt med ett 60 cm tjockt skikt av armerade betongringar. Varje enskild tunnelring har ett tvärsnitt på 9,60 meter.

Sammankopplade tunnlar

Katzenbergtunnelns två parallella tunnelrör är sammankopplade med varandra med förbindelsetunnlar på 500 meters avstånd.  I dessa utrymmen finns det även rum för integrerade tekniska operativsystem och järnvägselektronik. Båda tunnelrören har försetts med en ca 65 m hög ventilationskanal med en diameter på 6 m. Ventilationen har placerats på tunnlarnas högsta punkt.

Hela sträckan klar 2020

Projektstart för Katzenbergtunneln skedde augusti 2003 och tunnelborrningarna inleddes 2005. Arbetet löpte i en början på snabbt och ett första tunnelgenomslag ägde rum redan hösten 2007. Det fortsatta tunnelbygget drog dock ut på tiden och i folkmun har förbindelsen mellan Basel – Karlsruhe utsetts till ”århundradets flaskhals”. Fastän tunneln nu står klar kommer, enligt den tyska regeringen, hela den nya järnvägssträckan mellan nämnda orter att slutföras först år 2020.

 

Fakta

Katzenbergtunneln

 

Plats:             Bad Bellingen och Efringen-Kirchen , Tyskland

Längd:          9385 m

Tåg per dygn: ca, 57 person- och cirka 160 godståg    

Tvärsnitt        9,4 m

Högsta läge över havet: 110 m (sydost om Bad Bellingen)

Byggherre:    Tyska Bahn AG

Byggkostnader: 330 miljoner euro, 2010, plus 600 miljoner euro 2012

Byggstart:     Augusti 2003

Slutförd:       9 december 2012

Planerare:      DB ProjektBau, Lahmeyer International GmbH

Operatör:       DB Netz