Norska järnvägssektorn samlades i Oslo

Norska Jernbaneverkets chef, Elisabeth Enger, är glad över regeringens fortsatta satsning på Intercitynätet. Till höger: Geir Helljesen, konferencier på Jenbaneforum, Norges viktigaste järnvägskonferens, som nyligen avslutades i Oslo. Foto: Jernbaneverket

 

Nyligen avslutades Norges viktigaste järnvägskonferens, Jernbaneforum, som ägde rum i centrala Oslo. Temat för i år var ”Från utredning till utbyggnad” och här hamnade ”Nasjonal Transportplan” (NTP) den norska regeringens långsiktiga plan för landets infrastruktur, i fokus.

I sitt inledningsanförande berättade transportministerns statssekreterare Lars Erik Bartnes om denna plan som sträcker sig fram till 2024. Jenbaneverkets chef Elisabeth Enger klargjorde att det viktigaste är att ta hand om den befintliga järnvägen och betonade att den norska järnvägen behöver 2,5 miljarder för underhåll varje år förutom andra investeringar och projekt. Enger uttryckte även glädje över att regeringen nu vill fortsätta bygga ut dubbelspår i den så kallade Intercitytriangeln. Intercitytriangeln är en benämning på järnvägslinjerna  från Oslo till Skien, Lillehammer och Halden i Norge. Banorna omfattar Vestfoldsbanan, Östfoldsbanan, Gardemobanan samt Dovrebanan till Lillehammer.  En klar majoritet av NSBs persontågstrafik sker inom detta område. Dubbelspår ska byggas till Hamar, Fredrikstad och Tønsberg innan 2024 och till Lillehammer, Halden och Skien innan 2030.