Finskt motstånd mot plankorsningar

Foto: Edaen

På flera håll i Finland höjs det röster för avskaffande av järnvägskorsningar på samma plan. Invånarna i finländska Kyrkslätt kräver istället tunnlar eller planskilda korsningar.  Än så länge avvisas begäran av myndigheterna trots att flera liknande järnvägsprojekt är på agendan. De som bor omkring plankorsningar önskar dock bättre trafiksäkerhet som ändå inte bör göra livet surt för bilisterna.

Finländska trafikverket har ändå inga glädjande besked för de invånare i området som vill slippa plankorsningen. – Den allmänna planen för området har inte förts vidare för godkännande ännu, eftersom det inte finns någon som helst möjlig finansiering i sikte under den tid en godkänd plan är i kraft, säger regiondirektör Erkki Mäkelä vid Trafikverkets enhet för förbättringsprojekt till finländska dagstidningen Huvudstadsbladet.

Någon eventuell tidtabell vill Mäkelä inte sia om. Det första steget är att slutföra den allmänna planen och föra den vidare för godkännande. Därefter måste en exaktare järnvägsplan för området göras upp och godkännas innan finansiering och byggtidtabell kan diskuteras.