Miljarder till danska tåg

Dansk diesellok klass Me öster om Roskilde. Foto: Steffen Mokosch

En gigantisk tågfond på nästan 30 miljarder danska kronor kommer att bidra till miljövänligare och mycket snabbare danska tåg. Räkningen ska betalas av några av de företag som är ansvariga för oljeutvinningen i Nordsjön och som nu kommer beskattas hårdare än tidigare.

Detta meddelades i samband med en presskonferens med Danmarks statsminister Helle Thorning - Schmidt, transportminister Henrik Dam Kristensen och energiministern Martin Lidegaard.

Investeringen är den största enskilda någonsin inom dansk järnväg. Regeringen förväntar sig cirka en miljard kronor i form av ökade skatteintäkter som en följd av höjda skatter på vissa oljebolag på cirka en miljard dollar om året. Pengar från den stora tågfonden används bland annat för fortsatt elektrifiering av det danska järnvägsnätet. Dessutom förkortas restiden på sträckan mellan städerna Köpenhamn, Odense, Århus och Aalborg.