Allt klart för modernisering av linjen mellan Tjeckien och Serbien

Foto: Serbiens Järnvägar

Modernisering och elektrifiering av järnvägslinjen Nis-Dimitrovgrad, i järnvägskorridor 10, är det högst prioriterade järnvägsprojektet i landet, enligt Serbiens Järnvägar och Serbiska staten. Det är den enda icke-elektrifierade internationella järnvägslinjen av betydelse i landet. Byggandet av linjen kommer också att vara viktig för serbiska ekonomin och tjeckiska företag är redo att börja arbeta med detta avsnitt på korridor 10, efter det att avtalen har undertecknas våren 2013.Detta beslutades efter ett möte i Belgrad med generaldirektören för Serbiens Järnvägar, Dragoljub Simonović, och med tjeckiska järnvägsbolaget "AZD" i Prag som representerades av René Šigut, regionchef för sydöstra Europa.Modernisering och elektrifiering av järnvägslinjen Nis-Dimitrovgrad på järnvägskorridor 10 är ett av de viktigaste investeringsprojekten för Serbiens Järnvägar och finansieringen är planerad med hjälp av tjeckiska exportkrediter till ett belopp av 120 miljoner Euro, baserat på ett ömsesidigt internationellt avtal mellan länderna.