Veidekke får uppdrag av SL

Bild: Veidekke

Veidekke Entreprenad har av SL erhållit uppdraget att utföra mark- och betongarbeten för ny spårvagnsdepå vid AGA station på Lidingö.

AGA-depån ingår i utbyggnaden av Lidingöbanan och Spårväg City. Den nya spårvagnsdepån dimensioneras för 30 spårvagnar vilka ska trafikera Lidingöbanan och Spårväg City efter det att banorna har kopplats ihop vid Ropsten. På sikt ska man kunna åka spårvagn från Sergels Torg via Norra Djurgårdsstaden till Gåshaga på Lidingö.

Byggstart sker i april och Veidekkes del av utbyggnaden av AGA-depån kommer att vara klart i maj 2015. Kostanaden för projektet bedöms till cirka 150 miljoner kronor.