Många viltolyckor på järnvägsspår i norra Finland

Foto: Finlands Järnvägar

Vilda djur orsakade fem separata järnvägsolyckor i olika delar i Finlands Lappland under en enda kväll. Fyra av dessa skedde inom en halvtimme på av varandra oberoende platser. Höghastighetsförbindelsen till Rovaniemi kolliderade med tre renar vid Tervolas Koivu-station vilket fördröjde tåget två timmar.

Nästan samtidigt kraschade norrgående IC-tåg med en älg i Simo. Tåget kunde fortsätta till stationen i Kemi men passagerarnas resa förlängdes med två och en halv timme.Samtidigt  kraschade ett godståg in i en älg som befann sig på banvallen nära Kolari och kort därefter en lika dan olycka strax norr om Pello. Det södergående nattåget tvingades skjuta på sin avgång med 45 minuter.