Motala Train tar hem rekordorder

Foto: Jan Oosterhuis

Motala Train får den största ordern i företagets historia. Ordervärdet är 160 miljoner kronor och uppdraget innebär ombyggnad av X11-tåg, de tidigare Pågatågen, åt Transitio.

Motala Train kommer att bygga om 25 X11-tågsätt som idag går i trafik i Södra Sverige. Ombyggnaderna inleds under 2013 och leveranserna kommer att fortgå fram till 2015.

Ombyggnaden är omfattande och innebär helt ny utvändig och invändig design, nya säten och bord, installation av handikapptoalett och kupé för ombord­personal, nytt informationssystem och video­övervaknings­system samt installation av alkolås samt mobil repeater.

Med denna order uppgår värdet på Motal Trains orderstock till 460 miljoner kronor och sträcker sig fram till 2016.

– Denna prestigeorder, som är den största i bolagets historia säkerställer kapacitetsutnyttjande under de tre kommande åren, säger Martin Linde, vd för Aqilles Invest, som äger Motala Train.

Transitio ägs av 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter från Skåne till Norrbotten och anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt dessa.