Spårvagnar i Göteborg tas ur trafik

Foto: Christer Wiik

Efter att flera spårvagnar av första serien av vagnstypen M32 har konstaterats ha allvarliga rostangrepp har trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar beslutat att alla 40 vagnar ska genomgå en kontroll. Dessa tas därför ur trafik. – Trafiksäkerhet tummar vi aldrig på och därför gör vi insatser omgående, säger Lars-Börje Björfjäll, vd för Göteborgs Spårvägar. Åtgärden innebär inte att ordinarie spårvagnstrafik påverkas, men i samarbete med Västtrafik har trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar beslutat att några linjer får gå med enkelvagnar.