Singapore fördubblar sitt järnvägsnät

Foto: Littlearea

Singapores regering har meddelat sina ambitiösa planer på att utvidga järnvägsnätet från nuvarande 178 kilometer till cirka 360 kilometer, en fördubbling fram till 2030. Förbättringarna i järnvägsinfrastrukturen kommer att stödja Singapores långsiktiga utveckling och se till att järnvägsnätet kommer att ha mer än den kapacitet som krävs för att möta den förväntade ökningen av kollektivresandet under de kommande två decennierna.Delstates "Transport Authority", LTA, kommer att bygga två nya järnvägslinjer och förlänga tre befintliga linjer för att förbättra anslutningsmöjligheter, tillgänglighet och täckning. Med ett mer omfattande järnvägsnät, kommer pendlare har fler valmöjligheter för resor med allmänna kommunikationer.LTA kommer att bygga en ny MRT-linje, Cross Island Line, CRL, som kommer att korsa Singapores halvö. Linjen kommer att starta från Changi, passera genom Loyang, Pasir Ris, Hougang, Ang Mo Kio, innan Sin Ming. Sedan fortsätter sträckningen västerut mot områdenena Bukit Timah, Clementi och slutar vid Jurongs industriområde. Målsättningen är att Cross Island Line ska vara klar 2030, och kommer då att ge pendelresenärerna ett alternativ för öst-västliga resor.