4:e järnvägspaketet får kritik från CLECAT

Foto: sxc.hu

Den europeiska branschorganisationen för speditörer, CLECAT, välkomnar publiceringen av det efterlängtade 4:e järnvägspaketet från EU. Organisationen är dock besviken på att kommissionen har slopat sin ursprungliga avsikt att införa separation av infrastrukturförvaltning och järnväg. Det nya förslaget gör det möjligt etablerade operatörer att behålla sina innehav då separationen blir "frivillig".

– Kommissionen har tydligen beaktat de politiska konsekvenserna av sina förslag och bestämt sig för något som ligger långt i från vad vi hoppades på, nämligen fullt tillträde till accessnätet.

Det säger Nicolette van der Jagt, generaldirektör för CLECAT.

Separationen mellan infrastrukturförvaltaren och  järnvägsföretaget skulle ha inneburit det snabbaste och mest effektiva sättet att vitalisera transportindustrin och skapa lika villkor mellan olika järnvägsoperatörer. Detta är den modell som även gäller för andra transportsätt där den som tillhandahåller tjänsterna är helt oberoende från den offentliga part som är ansvarig för infrastrukturen.

– CLECAT, som representerar en stor del av kunderna för godstransporter på järnväg, anser att ett sådant tillvägagångssätt skulle ge lika villkor för alla.

CLECAT stöder fullt ut förslag för att förbättra befogenheter för European Railway Agency att upprätta en välbehövlig godkännandeprocess. Långa och kostsamma förfaranden för rullande järnvägsmateriel hindrar skapandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsnät och lägger oacceptabla merkostnader på operatörerna. Ett typgodkännande av rullande materiel certifierat över hela det europeiska järnvägsnätet behövs.Medveten om att järnvägen kan och ska spela en viktig roll i leveranskedjan stöder CLECAT de förslag som i slutändan kommer att förbättra kvaliteten på tågtrafiken genom bättre prestanda.

Ms van der Jagt drar slutsatsen att "Vi kommer att studera kommissionens förslag mer i detalj, det viktigaste är de förändringar som gör järnvägssektorn mer effektiv genom ökad konkurrens och kvalitet. Vi står till förfogande för Europaparlamentet och andra berörda parter för att ge ytterligare information om våra synpunkter på fjärde järnvägspaketet".